Vad är Xent?

Vår Historia

Vår Historia

Xent Redovisning startades 2010 och initialt var en stor del av bolagets kunder från reklambranschen. Allteftersom åren gått har bolaget vuxit och breddat sin kundbas till att omfatta fler branscher och i skrivande stund är vi 10 medarbetare. Xent har fortsatt god organisk tillväxt avseende såväl kunder som omsättning.

Kunder

Kunder

Vi har ett brett spektrum av kunder från olika branscher, med ett historiskt fokus på tjänsteproducerande företag i Stockholm med omnejd. På senare år har vi haft en god tillväxt av kunder som driver E-handel, vilket gett oss förståelse för de utmaningar och möjligheter som den branschen har gällande bland annat rapportering av moms till olika länder. Xent har mångårig erfarenhet av rapportering för svenska dotterbolag till utländska moderbolag.

Vision

Vision

Vår vision är att vara världens bästa arbetsgivare och arbetsplats. Kunniga, engagerade och motiverade medarbetare leder till bra kvalitet på arbetet och stort engagemang för våra kunder och för att tillfredsställa deras behov. Vi ska driva utvecklingen framåt både gällande digitalisering, effektivisering och humanisering av redovisningsbranschen. Vi ska erbjuda våra kunder mervärde genom skarp och proaktiv rådgivning.

Håll dig uppdaterad

© 2022 - Xent Redovisning AB