Vilka tjänster erbjuder vi?

 • Redovisning

  En fungerande ekonomi är vägen till en framgångsrik verksamhet. I praktiken handlar det om är att skapa effektiva och enkla rutiner. Låt oss hjälpa ditt företag att uppnå det!

 • Affärsrådgivning

  Vi agerar bollplank åt er vid frågeställningar om strategiska beslut såsom avveckling av ett affärsområde, öppnande av ett nytt försäljningskontor eller vid anställning av en ny medarbetare.

 • Bokslut

  Alla räkenskapsår ska avslutas med ett bokslut. Vi hjälper er med ert bokslut och er årsredovisning och ger råd om de beslut och avväganden som behöver beaktas i samband med bokslutet för att optimera bolagets och dess ägares situation.

 • Skatt & Deklaration

  Vi erbjuder företag och dess ägare hjälp och rådgivning med alla deklarationer och frågor om skatt.

 • Utbildning

  Vi erbjuder våra kunder utbildningar och kurser som syftar till att utveckla deras företag och företagande.

 • Digitalisering

  Vi ligger i teknisk framkant genom samarbeten med strategiska partners. Med vårt digitala arbetssätt effektiviserar och förenklar vi redovisningen.

Håll dig uppdaterad

© 2022 - Xent Redovisning AB